retmes top logo

RetmesGuide

Endüstriyel IoT Nedir? (IIOT)

Endüstriyel nesnelerin interneti (IIoT), birbirine bağlı sensörler, aletler ve bilgisayarların imalat ve enerji yönetimi dahil olmak üzere endüstriyel uygulamaları ile birlikte ağa bağlanan diğer cihazları ifade eder.

Kestirimci Bakım Nedir?

Makine ve teçhizatı gözle, sesleri dinleyerek ve elindeki ekipmanla sürekli kontrol eden gördüğü sorunları bildiren bölümdür.

Makine Öğrenimi Nedir?

Makine öğrenmesi yapısal işlev olarak öğrenebilen ve veriler üzerinden tahmin yapabilen algoritmaların çalışma ve inşalarını araştıran bir sistemdir. Bu tür algoritmalar statik program talimatlarını harfiyen takip etmek yerine örnek girişlerden veri tabanlı tahminleri ve kararları gerçekleştirebilmek amacıyla bir model inşa ederek çalışırlar, Makine öğrenmesi esas olarak 1959 yılında bilgisayar biliminin yapay zekada sayısal öğrenme ve model tanıma çalışmalarından geliştirilmiş bir alt dalıdır. Makine öğrenmesi yapısal işlev olarak öğrenebilen ve veriler üzerinden tahmin yapabilen algoritmaların çalışma ve inşalarını araştıran bir sistemdir. Bu tür algoritmalar statik program talimatlarını harfiyen takip etmek yerine örnek girişlerden veri tabanlı tahminleri ve kararları gerçekleştirebilmek amacıyla bir model inşa ederek çalışırlar

Veri Analizi Nedir?

Toplanan verilerin ve veriler arasındaki ilişkinin analiz edilmesini sağlar. Araştırma kapsamında toplanan verilerin özetlenmesi ve değerlendirilmesi için gerekli tüm istatistiksel yöntemleri kapsar.

Yapay Zeka Nedir?

İnsan gibi davranışlar sergileme, sayısal mantık yürütme, hareket, konuşma ve ses algılama gibi birçok yeteneğe sahip yazılımsal ve donanımsal sistemler bütünüdür. Başka bir deyişle yapay zeka; bilgisayarların insanlar gibi düşünmesini sağlar.

Üretim Zekası Nedir?

Üretim Zekâsı, Toplanan verilerin ve veriler arasındaki ilişkinin analiz edilmesini sağlar. Araştırma kapsamında toplanan verilerin özetlenmesi ve değerlendirilmesi için gerekli tüm istatistiksel yöntemleri kapsar.