retmes top logo

3 Mart 2021

MES

MES; karmaşık üretim sistemlerini ve veri akışlarını birbirine bağlayan, izleyen ve kontrol eden bir bilgi sistemidir. MES'in açılımı, Manufacturing Execution System'dir ve ülkemizde Üretim Yürütme Sistemi olarak adlandırılmaktadır.

MES, üretime ait bütün ekipmanları izleyip yöneten, performans ve kalite artırılmasına odaklanan üretim izleme ve üretim takip sistemleri bütünü olarak da ifade edilebilmektedir.

MES’in Temel Amaçları Nelerdir?

 • Üretim hattının sorunsuz şekilde yürütülmesinin sağlanması.
 • Üretim sürecinde kullanılan malzemenin izlenmesi ve kontrol edilmesi.
 • Üretim süreci hakkında bilgi toplanması.
 • Verimliliği optimize etmek için, verileri analiz eden araçların sağlanması.
 • Verilerin analizi sonucu, iş süreçlerinin iyileştirilmesi için çalışmalar yürütülmesi.
 • İş emirlerinin ilgili ekipman ve personele iletilmesinin sağlanması ve takibi.
 • Üretim süreçlerindeki sorunları çözmek ve prosedürleri optimize etmek için araçlar geliştirilmesi.

MES’in Faydaları Nelerdir?

 • MES yazılımları üretim süreçlerini yöneterek; ERP yazılımları ve üretimin birbiriyle etkileşimini sağlar.
 • MES, farklı lokasyonda bulunan üretim tesisleri arasındaki üretim faaliyetlerini izler ve senkronize eder. Ayrıca, optimum performans için, bu tesisleri gerçek zamanlı olarak merkez ofise bağlar.
 • Sahadaki operatörlerden bağımsız olarak makinelerden toplanan anlamlı veriler sayesinde MES; arızalar, ekipman ayarları, duruşlar, çalışma hızındaki azalmalar, ıskartalar ve yeniden işlem gibi üretim kayıplarına odaklanan ve bu kayıplara neden olabilecek riskleri öngörüp, önlem alınmasını sağlar.
 • MES, gerçek zamanlı kalite veri kontrolleri, verimlilik izleme, iş emirlerinin otomatik olarak uygulanmasına ve üretimdeki insan hatasını ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.
 • Üretim alanlarındaki ürün ve sipariş ayrıntılarını izleyen MES, finansal ve planlama sistemlerine raporlama için veri toplar ve siparişler ile üretim talimatlarının üretim personeline elektronik olarak gönderilmesini sağlar.
 • Ayrıca MES, sürekli olarak ürün ve süreç iyileştirme ile üretim süreçlerinin optimizasyonu için sorunları hızla belirlemek ve çözmek için gereken gerçek zamanlı geri bildirimi sağlar.

MES ve ERP Entegrasyonu

MES, üretim hattı ile ERP arasında köprü görevi görmektedir. Üretim hattından toplanan ve kaliteyi etkileyen verilerin analiz edilmesi için MES devreye girmektedir.

ERP’de iş emri oluşturulduktan sonra MES ile entegre olmaktadır. Bu entegrasyon aşağıdaki süreçlerin yürütülmesini sağlamaktadır:

 • İş emrinin takip edilebilmesi için veri toplanması.
 • Üretim hattındaki duruşların tespit edilmesi (genel duruşlar, arıza duruşları, üretim kaynaklı duruşlar, kalite duruşları).
 • Duruşların sebepleri ile alakalı detaylı analizlerin yapılması.
 • Analizler için gerekli olan verilerin insandan bağımsız olarak, doğrudan makinelerden toplanması.
 • Verilerin analiz edilerek, sonuçlarının raporlanması.
Retmes MES/MOM

Retmes Yapay Zekâ Destekli MES Çözümleri

Retmes’in Yapay Zekâ Destekli MES çözümleri, modüler ve esnek yapısı sayesinde her türlü ihtiyacı karşılayabilir ve her sektörde uyarlanabilir.

Üretim yöntemleri değişse dahî önceden öğrenmiş olduğu verileri, yeni üretim şekline adapte ederek en kısa sürede sonuca ulaşılmasını sağlar. Toplanan veriler güvenli bir şekilde dünyanın herhangi bir yerinden ulaşılabilecek şekilde depolanır.

Retmes MES çözümlerinin makine öğrenmesi modülü ile üretim için gerekli olan set değerlerinin optimum değerlerini hesaplar ve bu sayede üretim verimliliğini arttırır. Sağladığı süreç analiz araçları ile süreç yönetiminde karşılaşılan sorunlara hızlı bir şekilde çözüm bulmanızı sağlar. Verileriniz, yerel veya bulut tabanlı sunucularda güvenli bir şekilde depolanır.

Kestirimci kalite, kestirimci bakım, OEE, anomali tespiti, iş emri yönetimi, kural & bildirim yönetimi ile reçete yönetimi gibi üretimde verimliliği artıran modüllere sahip olan Retmes MES çözümlerinin, işletmenizde nasıl uygulanabileceği hakkında uzman ekibimizden bilgi almak için tıklayın.