retmes top logo

13 Ağustos 2020

Üretimde Verimlilik

Üretimde verimlilik, mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan kaynakların, etkin şekilde değerlendirilebilmesidir. Rekabetin çok fazla olduğu günümüz dünyasında, üretimde verimliliğin önemi tartışmasız bir hale gelmiştir. Bunun en büyük sebebi, işletmelerin varlığını sürdürebilmek için maliyet, kâr, verimlilik, kalite gibi değerlere ihtiyaç duymasıdır.

Üretimde verimlilik; üretim esnasında kullanılan ham madde, malzeme, iş gücü, arazi, bina, makine, donanım ve enerji gibi kaynakların ne kadar etkin kullanıldığını belirleyen bir gösterge olarak da değerlendirilmektedir. Rekabet ortamında üstünlük sağlamak için; yüksek kaliteli mal ve hizmet üretimi, teknolojik üstünlük ve sektörde önde gelen işletmeler arasında olmak, kârlılığı devamlı kılmak, kaynak israfını azaltmak, çalışanlarda motivasyon seviyesinin yükseltilmesi, işletmelerin prestijini artırmaktadır. Bütün bu hedeflerin gerçekleşmesi de çalışanların etkinliği ve üretimde verimlilik ile mümkün olmaktadır.


Üretimde Verimlilik Nasıl Artırılır ?

Eldeki kaynaklardan ne derece yararlanıldığının anlaşılması konusunda, üretimde verimlilik oranları önemli bir ölçüttür. Üretimde verimlilik artırma çalışmalarının başlangıç noktası, doğru planlama ve elde edilen verilerin analiz edilmesi olmalıdır.

Üretimde verimliliğin artırılması için takip edilmesi gereken başlıca adımlar ise;

  • Çalışma planının doğru yapılması,
  • Kaynakların daha etkili kullanılması,
  • Aynı kaynaklardan daha fazla ürün ve hizmet elde edilebilmesi ya da,
  • Aynı ürün ve hizmetlerin daha az kaynak kullanılarak üretilebilmesi,
  • Teknolojik ve teknik gelişmelerin üretim sürecine dahil edilmesi,
  • Çalışanların eğitim düzeyinin yükseltilmesidir.

İşletmelerin üretimde verimlilik artırma çalışmalarını, olağan süreçlerine dahil etmeleri gerekmektedir. İstikrarlı şekilde yürütülen ve işletme politikalarına dahil edilen verimlilik uygulamaları amacına ulaşabilmektedir. Aksi takdirde, dönemsel bir verimlilik artışı gözlenerek, kısa sürede eski duruma dönülmesine neden olacaktır.


Retmes Çözümleri ile Üretimde Verimliliğin Artırılması

Üretim süreçlerinin, tüm ekibin mümkün olduğunca az kayıp ile aynı hedefe doğru, birlikte çalışacağı şekilde planlanması gerekmektedir. Üretimde verimlilik sağlanmasında, doğru ekip yönetimi büyük önem arz etmektedir. Retmes OEE çözümlerinin sağladığı performans takibi imkanı sayesinde, ekip yönetimi oldukça kolay hale gelmektedir. Bu şekilde, üretimde verimliliğin artırılması için önemli bir parametre olan, çalışanların en verimli olduğu alanda görev alması sağlanmaktadır.

Retmes OEE uygulaması aynı zamanda, toplam ekipman verimliliğinin izlenebilmesi ve ölçülebilmesi; geleceğe yönelik sade ve anlaşılır organizasyon planlarının oluşturulabilmesine ve yönetilebilmesine de imkan vermektedir. Ekipmanlardan alınan verim, doğrudan üretimde verimliliğe etki etmektedir.

Üretim süreçlerinin takibi; üretimde verimlilik sağlanması için, oldukça dikkate alınması gereken bir konudur. Süreçlerin yönetimi konusunda, ERP kadar kullanılan MES çözümü kritik öneme sahiptir. Bu iki sistemin birbiriyle olan entegrasyonu, tecrübe ve güçlü bir teknolojik altyapı gerektirmektedir. Retmes, SAP’den Logo’ya kadar, ERP sistemleriyle birebir entegre çalışma imkanı sunmaktadır.

Üretimde verimliliğin artırılmasında, satın alınan uygulamaların kullanıcı dostu arayüze sahip olması da önemli bir unsurdur. Tüm Retmes ürünleri, kullanıcı dostu arayüzleri ile operatörlerden yöneticilere kadar uzanan, geniş yelpazede kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Ayrıca alanında uzman ekipler, Retmes ürünlerini yerinde ve uygulamalı eğitimlerle son kullanıcılara sunmaktadır.

Üretimde verimlilik için, günümüz haberleşme teknolojilerini kullanan ürünlere yatırım yapmanın olumlu etkisi olmaktadır. Retmes ürünleri, SiMotion, Siemens S7 serisi PLC, OPC XML, OPC UA, OPC DA, Modbus RTU, Modbus TCP, SNMP, RGP, MTConnect gibi geniş bir haberleşme kütüphanesi olanağını işletmenize sağlamaktadır.

Bununla birlikte, Retmes MIQ çözümü sayesinde kestirimci bakım, kestirimci kalite, makine öğrenmesi gibi çözümlerle üretim yönetimi, yapay zeka ile şekillendirilmektedir. Yapay zeka uygulamalarının üretime entegre olması, arıza bakımların azalması ve öngörülemeyen maliyetlerin önüne geçilmesini sağlamaktadır.

Farklı ihtiyaçlara ve taleplere hitap eden Retmes çözümleri sayesinde, işletmenizin üretimde verimliliğinin artırılması süreci, tek merkezden ve kolaylıkla yönetilebilmektedir.