retmes top logo

Toplam Ekipman Verimliliği

Optimum üretim için zamanınızı ne kadar etkili kullanıyorsunuz?” sorusunun cevabıdır. OEE, üretim süreçlerinizin (makineler, üretim ve montaj hatları gibi) etkinliğini gözleyebileceğiniz ve geliştirebileceğiniz en iyi ölçüm metodudur. OEE, Total Productive Maintenance (Toplam Verimli Bakım) ve Lean Manufacturing (Yalın Üretim) için anahtar veri olarak kullanılabilir.Şirketlerin gereksiz satın alımları yerine, sahip oldukları makine ve ekipmanların performanslarının arttırılmasına olanak sağlar.Dünya çapındaki istatistiklere göre OEE, İşletmelerde minimum %10’dan başlayıp %40’a kadar verimlilik artışı sağlamaktadır.Retmes OEE, işletmenizin büyüklüğüne göre ölçeklenebilir. İhtiyacınız olan verilerin otomatik bir biçimde toplanmasını sağlar. İhtiyaçlarınıza göre, küçük üretim hatlarınızın, fabrikanızın ya da fabrikalarınızın verilerini takip eder ve kontrolünü sağlar. İşletmenizde bulunan ERP çözümleri ve SAP, Logo gibi entegrasyon servislerine direkt entegre olur. Üretim planlarınızı otomatik olarak alır, yapılan üretim ile ilgili bilgileri ERP sistemine aktarır.
retmes üretim izleme sistemi

Paket İçeriği

Sensör ve Kontrol Sistemleri

Üretim hattındaki PLC ve sensörlerden veriler toplanır ve gerekli olan üretim kontrolleri otomatik bir şekilde yapılır.

Veri Toplama Servisleri

Dünyanın önde gelen PLC markaları ile uyumlu veri toplama servisleri.

Tarihsel Veri Depolama Servisleri

Büyük çaplı üretim verileri tarihsel olarak depolanır, ihtiyaç anında hızlıca erişim sağlanır.

Ekipman Yönetimi ve OEE

Ekipman ve operatör bazında üretim verimliliğini otomatik olarak ölçer ve kayıt altına alır.

Enerji Yönetimi(Opsiyonel)

En büyük gider kalemlerinden olan enerji tüketimini kontrol altına alır.

Kullanıcı Yönetimi

İş emrine ait tüketim verileri otomatik olarak kayıt altına alınır, optimum maliyet için analiz yapılmasını sağlar.

Kalite Yönetimi

Kalite yönetimi sisteminden gelen veriler, üretim kalitesini arttırmak için proses optimizasyon döngüsünde girdi olarak kullanılır.

Görev Yönetimi

Kullanıcı veya grup bazında görev atama ve görev takibi yapılır.

Bakım ve Servis Yönetimi

Ekipmanların arıza, bakım ve parça değişimlerinin yönetimini sağlar.

Gerçek Zamanlı İzleme

Kaydedilmiş milyonlarca üretim verisi, Retmes’in kendine has algoritmaları sayesinde saniyeler içerisinde grafik veya tablo halinde görüntülenir.

Raporlama Servisleri

İhtiyaca yönelik, esnek ve özelleştirilebilir raporlar sunar.

Veri Analizi

Toplanan verilerin ve veriler arasındaki ilişkinin analiz edilmesini sağlar.

İş Emri Yönetimi

ERP sisteminden gelen iş emirlerinin incelenmesini, optimize edilmesini ve düzenlenmesini sağlar.

İş Emri Planlaması

İş emirlerinin üretim planına göre optimum planlanmasını sağlar.

Kural & Bildirim Yönetimi

Tanımlanmış set değerlerine göre E-mail, SMS ve Mobil Uygulama bildirimleri gönderir.

Tüketim Yönetimi(Opsiyonel)

Grup ve kullanıcı bazlı yetkilendirme ile sınırsız kullanıcı desteği sunar.

Rest API

Retmes’in Rest API’leri HTTP protokolü üzerinden esnek, basit ve hızlı bir şekilde haberleşme imkanı sunar.

Web Uygulamaları

Windows, Linux, MacOS ve Android tabanlı tüm platformlardan erişilebilir.

Hemen Destek Alın!


Destek ekibimizle iletişime geçerek, işletmenize özel üretim yapay zekâ destekli MES çözümleri hakkında destek alabilirsiniz.


Destek Al