retmes top logo

Yapay Zekâ Destekli Üretim

Endüstri 4.0 ile birlikte terimleşen Karanlık Fabrika modelinin ihtiyaç duyabileceği yönetim ve kontrol modüllerine sahiptir. Özelleştirilmiş yapay zekâ algoritmaları ve doğruya en yakın tahmin prensibi üzerine kurulu olan Machine Learning modülüyle Retmes mIQ, diğer çözüm paketlerinden ayrılıyor.Sensör, PLC veya HMI ile toplanan milyonlarca veri sisteme aktarılarak Big Data’yı oluşturur. Özelleştirilmiş Yapay Zekâ Algoritmaları ile analizler ve tahminler yapılır. Bu analizler kayıt altına alınır ve öğrenilir. Öğrenilmiş bu veriler, bir sonraki tahmin ve analizler için kullanılır.Retmes mIQ, üretim yürütme sistemindeki planlama, iş emri yönetimi, kestirimci bakım, kural & bildirim yönetimi ve reçete yönetimi gibi modüllerin özelleştirilmesini otomatik olarak yapar.

retmes manufacturing IQ

Paket İçeriği

Sensör ve Kontrol Sistemleri

Üretim hatlarındaki Kiosk, HMI, PLC ve sensör gibi çevre birimlerden veriler toplanarak, üretim kontrollerinin otomatik yapılmasını sağlar.

Veri Toplama Servisleri

Dünyanın önde gelen PLC markaları ile uyumlu veri toplama ve kontrol servisleri sunar.

Tarihsel Veri Depolama Servisleri

Verilerin istenilen zamanda, istenilen şekilde kontrol edilmesini, güvenli olarak kayıt altına alınmasını ve raporlanmasını sağlar.

Ekipman Yönetimi ve OEE

Ekipman ve operatör bazında üretim verimliliğini otomatik olarak ölçüp kayıt altına alır.

Enerji Yönetimi

En büyük gider kalemlerinden olan enerji tüketimini kontrol altına alır.

Kullanıcı Yönetimi

Sınırsız grup ve kullanıcı bazlı yetkilendirme desteği sağlar.

Reçete Yönetimi

Tanımlanmış olan kurallara göre, yeni üretim şekline en uygun reçeteyi hazırlar.

Kalite Yönetimi

Ürün kalitesinin sürekliliği sağlanır. Üretilen ürün veya servis için hataları en aza indirir.

İstatistiksel Proses Kontrolü

Üretimden toplanan verilerin istatistiksel proses kontrol algoritmalarıyla analiz edilmesini sağlar.

Proses Analizi

Toplanan milyonlarca üretim verisi, özelleştirilmiş yapay zekâ algoritmalarıyla analiz edilir.

Proses Optimizasyonu

Makine öğreniminden elde edilen veriler proses optimizasyonu için kullanılır.

Makine Öğrenimi

Toplanan milyonlarca üretime ait veri kullanılarak özelleştirilmiş yapay zekâ algoritmalarıyla doğruya en yakın tahminleme yapılır.

Görev Yönetimi

Kullanıcı veya grup bazında görev ataması ve görev takibinin yapılmasını sağlar.

Bakım ve Servis Yönetimi

Ekipmanların arıza, bakım ve parça değişimlerinin yönetimini sağlar.

Gerçek Zamanlı İzleme

Kaydedilmiş milyonlarca üretim verisi, Retmes’in kendine has algoritmaları sayesinde saniyeler içerisinde grafik veya tablo halinde görüntülenir.

Raporlama Servisleri

İhtiyaca yönelik, esnek ve özelleştirilebilir raporlar sunar.

Veri Analizi

Toplanan verilerin ve veriler arasındaki ilişkinin analiz edilmesini sağlar.

İş Emri Yönetimi

ERP sisteminden gelen iş emirlerinin incelenmesini, optimize edilmesini ve düzenlenmesini sağlar.

İş Emri Planlaması

İş emirlerinin üretim planına göre optimum planlanmasını sağlar.

Kural & Bildirim Yönetimi

Kural Yönetim Sistemi sayesinde üretimden toplanan verilere göre sınırsız kurallar tanımlanıp e-posta, sms, siren veya uygulama bildirimleri yaratılır.

Tüketim Yönetimi

İş emrine ait tüm tüketim verilerinin otomatik olarak kayıt altına alınmasını sağlar.

Rest API

Retmes’in Rest API’leri HTTP protokolü üzerinden esnek, basit ve hızlı bir şekilde haberleşme imkanı sunar.

Web Uygulamaları

Windows, Linux, MacOS ve Android tabanlı tüm platformlardan erişilebilir.

Entegrasyon Servisleri (Opsiyonel)

Entegrasyon modülü dünyanın önde gelen ERP sistemlerinin (SAP, Oracle, Microsoft vb.) entegrasyon teknolojilerine uygun olarak geliştirilmiştir.

Hemen Destek Alın!

Destek ekibimizle iletişime geçerek, işletmenize özel üretim yapay zekâ destekli MES/MOM çözümleri hakkında destek alabilirsiniz.


Destek Al