retmes top logo

Yapay Zekâ Destekli Üretim

Endüstri 4.0 ile birlikte terimleşen Karanlık Fabrika modelinin ihtiyaç duyabileceği yönetim ve kontrol modüllerine sahiptir. Özelleştirilmiş yapay zekâ algoritmaları ve doğruya en yakın tahmin prensibi üzerine kurulu olan Machine Learning modülüyle Retmes mIQ, diğer çözüm paketlerinden ayrılıyor.Sensör, PLC veya HMI ile toplanan milyonlarca veri sisteme aktarılarak Big Data’yı oluşturur. Özelleştirilmiş Yapay Zekâ Algoritmaları ile analizler ve tahminler yapılır. Bu analizler kayıt altına alınır ve öğrenilir. Öğrenilmiş bu veriler, bir sonraki tahmin ve analizler için kullanılır.Retmes mIQ, üretim yürütme sistemindeki planlama, iş emri yönetimi, kestirimci bakım, kural & bildirim yönetimi ve reçete yönetimi gibi modüllerin özelleştirilmesini otomatik olarak yapar.

retmes manufacturing IQ

Paket İçeriği

Sensör ve Kontrol Sistemleri

Üretim hattındaki PLC ve sensörlerden veriler toplanır ve gerekli olan üretim kontrolleri otomatik bir şekilde yapılır.

Veri Toplama Servisleri

Dünyanın önde gelen PLC markaları ile uyumlu veri toplama servisleri.

Tarihsel Veri Depolama Servisleri

Büyük çaplı üretim verileri tarihsel olarak depolanır, ihtiyaç anında hızlıca erişim sağlanır.

Ekipman Yönetimi ve OEE

Ekipman ve operatör bazında üretim verimliliğini otomatik olarak ölçer ve kayıt altına alır.

Enerji Yönetimi

En büyük gider kalemlerinden olan enerji tüketimini kontrol altına alır.

Kullanıcı Yönetimi

İş emrine ait tüketim verileri otomatik olarak kayıt altına alınır, optimum maliyet için analiz yapılmasını sağlar.

Reçete Yönetimi

Tanımlanmış olan kurallara göre, yeni üretim şekline en uygun reçeteyi hazırlar.

Kalite Yönetimi

Kalite yönetimi sisteminden gelen veriler, üretim kalitesini arttırmak için proses optimizasyon döngüsünde girdi olarak kullanılır.

İstatistiksel Proses Kontrolü

Üretimden toplanan verilerin istatistiksel proses kontrol algoritmalarıyla analiz edilmesini sağlar.

Proses Analizi

Toplanan milyonlarca üretim verisi, özelleştirilmiş yapay zekâ algoritmalarıyla analiz edilir.

Proses Optimizasyonu

Makine öğreniminden elde edilen veriler proses optimizasyonu için kullanılır.

Makine Öğrenimi

Toplanan milyonlarca üretime ait veri kullanılarak özelleştirilmiş yapay zekâ algoritmalarıyla doğruya en yakın tahmin yapılır.

Görev Yönetimi

Kullanıcı veya grup bazında görev atama ve görev takibi yapılır.

Bakım ve Servis Yönetimi

Ekipmanların arıza, bakım ve parça değişimlerinin yönetimini sağlar.

Gerçek Zamanlı İzleme

Kaydedilmiş milyonlarca üretim verisi, Retmes’in kendine has algoritmaları sayesinde saniyeler içerisinde grafik veya tablo halinde görüntülenir.

Raporlama Servisleri

İhtiyaca yönelik, esnek ve özelleştirilebilir raporlar sunar.

Veri Analizi

Toplanan verilerin ve veriler arasındaki ilişkinin analiz edilmesini sağlar.

İş Emri Yönetimi

ERP sisteminden gelen iş emirlerinin incelenmesini, optimize edilmesini ve düzenlenmesini sağlar.

İş Emri Planlaması

İş emirlerinin üretim planına göre optimum planlanmasını sağlar.

Kural & Bildirim Yönetimi

Tanımlanmış set değerlerine göre E-mail, SMS ve Mobil Uygulama bildirimleri gönderir.

Tüketim Yönetimi

Grup ve kullanıcı bazlı yetkilendirme ile sınırsız kullanıcı desteği sunar.

Rest API

Retmes’in Rest API’leri HTTP protokolü üzerinden esnek, basit ve hızlı bir şekilde haberleşme imkanı sunar.

Mobil Uygulama

Retmes, Android ve iOS’a özel geliştirilen uygulamaları ile her yerden erişim sağlar.

Web Uygulamaları

Windows, Linux, MacOS ve Android tabanlı tüm platformlardan erişilebilir.

Entegrasyon Servisleri

Entegrasyon modülü dünyanın önde gelen ERP sistemlerinin (SAP, Oracle, Microsoft vb.) entegrasyon teknolojilerine uygun olarak geliştirilmiştir.

Hemen Destek Alın!


Destek ekibimizle iletişime geçerek, işletmenize özel üretim yapay zekâ destekli MES çözümleri hakkında destek alabilirsiniz.


Destek Al