retmes top logo

21 Kasım 2019

OEE (Toplam Ekipman Verimliliği) Nedir?

OEE (Toplam Ekipman Verimliliği) Nedir?

OEE, bir tezgâh, makine ya da donanımdan, işletmenin ne oranda yararlanabildiğini gösteren ve iyileştirme çalışmalarında temel alınabilecek bir ölçüm aracıdır.

OEE; arıza, duruş, bakım ve servis süreleri, hız kayıpları, fire oranları, set up süreleri, üretim miktarları gibi bir çok verimliliği etkileyen faktörün sayısal çıktısını tek bir formülde verir.

Aynı zamanda üretim süreçlerinin (makinelerin, üretim merkezlerinin, montaj hatlarının vs.) etkinliğini gözlemleyen ve geliştiren en iyi ölçüm yöntemidir. Endüstride sıkça kullanılan TPM göstergelerinden birisidir.

Temel OEE Hesaplama formülü:

OEE(%) = Kullanılabilirlik (%) x Üretim (%) x Kalite (%)

Availability (Kullanılabilirlik) : Makine çalışma süresinin planlı üretim süresine oranıdır.
Productivity (Üretim) : Gerçekleşen üretim miktarının teorik üretim miktarına oranıdır.
Quality (Kalite) : Kalite kontrol onayını almış üretim miktarının gerçekleşen üretim miktarına oranıdır.