retmes top logo

Yönetim

İş Emri Planlaması

İş emirlerinin üretim planına göre optimum planlanmasını sağlar. Farklı ürün grubu veya üretim şekillerine göre farklı süreç tanımı ve yolları oluşturulabilir. Tüm üretim aşamalarında bölüm ve istasyon bazında üretim ve zaman planlaması yapılabilir.

İş Emri Planlaması