retmes top logo

Veri ve Kontrol

Nesnelerin İnterneti (IoT)

Nesnelerin İnterneti (IoT), akıllı cihazları internet aracılığıyla birbirine bağlayarak, verilerin kontrol edilmesini ve uygulama süreçlerinin istenilen şekilde yürütülmesini sağlayan bir yapıdır. Uzaktan algılama, performans izleme, görevleri yürütme gibi daha birçok yapıyı içinde barındırır.Sensörlerden toplanan veriler otomatize bir şekilde internet üzerinden depolanır.IoT, çeşitli haberleşme protokolleri sayesinde birbirleri ile haberleşen ve birbirine bağlanarak (bilgi paylaşarak) akıllı bir ağ oluşturmuş cihazlar sistemini sunar.

retmes nesnelerin interneti