retmes top logo

Kullanıcı Arayüzü

Rest API

Retmes’in Rest API’leri HTTP protokolü üzerinden esnek, basit ve hızlı bir şekilde haberleşme imkanı sunar.

Rest(Representational State Transfer)
Temsili Durum Transferi olarak tanımlanır. HTTP metotlarını kullanan, esnek bir yapıya sahip, istemci ve sunucu arasındaki basit bir veri iletişim yoludur. REST mimarisi dil ve format bakımından çok esnektir. JSON, XML gibi popüler formatlarla veri alışverişini sağlar.
API(Application Programming Interface)
Uygulama Programlama Arayüzü olarak tanımlanır. Bir uygulamaya dışarıdan veya uzaktan erişilip, kullanılmasını sağlayan arayüzdür. API, bir sunucunun üzerindeki uygulamalara farklı platformlardan ulaşılmasını sağlar. Web API’leri tamamen REST mimarisi üzerine kuruludur. Bu sayede platform bağımsızdır, Retmes’in Rest API’ leri HTTP protokolü üzerinden esnek, basit ve hızlı bir şekilde haberleşme imkânı sunar.

retmes gerçek zamanlı izleme