retmes top logo

İzleme ve Analiz

Veri Analizi

Toplanan verilerin ve veriler arasındaki ilişkinin analiz edilmesini sağlar. Araştırma kapsamında toplanan verilerin özetlenmesi ve değerlendirilmesi için gerekli tüm istatistiksel yöntemleri kapsar.

retmes gerçek zamanlı izleme