retmes top logo

İzleme ve Analiz

Raporlama Servisleri

Veri analizlerine bağlı olarak, ihtiyaca yönelik, esnek ve özelleştirilebilir raporlar sunar. Raporlama Servisi üzerinden raporlar yönetilir. Rapor Sunucusu; raporlama işlemlerini yöneten, raporları yaratan, raporları değişik formatlara çeviren ve zamanlanmış raporları yöneten bileşendir. Raporlama servisi ile rapor çıktıları alınır. PDF, CSV gibi çıktılar rapor formatlarının çeşitliliğini arttırır

retmes gerçek zamanlı izleme