Retmes MMS, üretim için önem arz eden tüm faktörlerin izlenmesini sağlayan yazılımdır. Fabrikaların PLC verilerinin ve enerji kullanımlarının raporlanmasını, kontrol edilmesini ve gerçek zamanlı izlenmesini sağlar.
 
Fabrikaların Üretim Yürütme Sistemine geçiş yapabilmeleri için gerekli olan verileri toplar. Bu sayede üretim hatlarının kontrolü sağlanırken, analiz ve yönetim aşamaları için gerekli olan Big Data oluşturulur.
 
Tüm platformlardan erişilebilmesi için standart bir web tarayıcısı üzerinden yönetilebilmektedir. Bu sistemlerin tek merkezli izlenmesine ve acil durum planları yapılmasına olanak sağlar.

Retmes MMS Paket İçeriği

Sensör ve Kontrol Sistemleri
Üretim hattındaki PLC ve sensörlerden veriler toplanır ve gerekli olan proses kontrolleri otomatik bir şekilde yapılır.
Gerçek Zamanlı İzleme
Kaydedilmiş milyonlarca üretim verisi, Retmes’in kendine has algoritmaları sayesinde saniyeler içerisinde grafik veya tablo halinde görüntülenir.

Veri Toplama Servisleri
Dünyanın önde gelen PLC markaları ile uyumlu çalışır.
Raporlama Servisleri
İhtiyaca yönelik, esnek ve özelleştirilebilir raporlar sunar.
Tarihsel Veri Depolama Servisleri
Büyük çaplı üretim verileri tarihsel olarak depolanır, ihtiyaç anında hızlıca erişim sağlanır.
Veri Analizi
Toplanan verilerin ve veriler arasındaki ilişkinin analiz edilmesini sağlar.
Enerji Yönetimi (Opsiyonel)
En büyük gider kalemlerinden olan enerji tüketimini kontrol altına alır.
Mobil Uygulama
Retmes, Android ve iOS’a özel geliştirilen uygulamaları ile her yerden erişim sağlar.
Kullanıcı Yönetimi
Grup ve kullanıcı bazlı yetkilendirme ile sınırsız kullanıcı desteği sunar.
Web Uygulamaları
Windows, Linux, MacOS, iOS ve Android tabanlı tüm platformlardan erişilebilir.
Bildirim Yönetimi
Tanımlanmış set değerlerine göre E-mail, SMS ve Mobil Uygulama bildirimleri gönderir.
Rest API
Retmes’in Rest API’leri HTTP protokolü üzerinden esnek, basit ve hızlı bir şekilde haberleşme imkanı sunar.

Üretim İzleme Sistemi - Retmes | Manifacturing Intelligence - Makine Öğrenmesi ve Akıllı Fabrikalar
test1 Desc
test1