"Optimum üretim için zamanınızı ne kadar etkili kullanıyorsunuz?” sorusunun cevabıdır.
 
OEE, üretim süreçlerinizin (makineler, üretim ve montaj hatları gibi) etkinliğini gözleyebileceğiniz ve geliştirebileceğiniz en iyi ölçüm metodudur. OEE, Total Productive Maintenance (Toplam Verimli Bakım) ve Lean Manufacturing (Yalın Üretim) için anahtar veri olarak kullanılabilir.
 
Şirketlerin gereksiz satın alımları yerine, sahip oldukları makine ve ekipmanların performanslarının arttırılmasına olanak sağlar. Dünya çapındaki istatistiklere göre OEE, İşletmelerde minimum %10’dan başlayıp %40’a kadar verimlilik artışı sağlamaktadır.
 
Retmes OEE, işletmenizin büyüklüğüne göre ölçeklenebilir. İhtiyacınız olan verilerin otomatik bir biçimde toplanmasını sağlar. İhtiyaçlarınıza göre, küçük üretim hatlarınızın, fabrikanızın ya da fabrikalarınızın verilerini takip eder ve kontrolünü sağlar. İşletmenizde bulunan ERP çözümleri ve SAP, Logo gibi entegrasyon servislerine direkt entegre olur. Üretim planlarınızı otomatik olarak alır, yapılan üretim ile ilgili bilgileri ERP sistemine aktarır.

Retmes OEE Paket İçeriği

Sensör ve Kontrol Sistemleri
Üretim hattındaki PLC ve sensörlerden veriler toplanır ve gerekli olan proses kontrolleri otomatik bir şekilde yapılır.
Bakım ve Servis Yönetimi
Ekipmanların arıza, bakım ve parça değişimlerinin yönetimini sağlar.
Veri Toplama Servisleri
Dünyanın önde gelen PLC markaları ile uyumlu veri toplama servisleri.
Görev Yönetimi
Kullanıcı veya grup bazında görev atama ve görev takibi yapılır.
Tarihsel Veri Depolama Servisleri
Büyük çaplı üretim verileri tarihsel olarak depolanır, ihtiyaç anında hızlıca erişim sağlanır.
Gerçek Zamanlı İzleme
Kaydedilmiş milyonlarca üretim verisi, Retmes’in kendine has algoritmaları sayesinde saniyeler içerisinde grafik veya tablo halinde görüntülenir.
Ekipman Yönetimi ve OEE
Ekipman ve operatör bazında üretim verimliliğini otomatik olarak ölçer ve kayıt altına alır.
Raporlama Servisleri
İhtiyaca yönelik, esnek ve özelleştirilebilir raporlar sunar.
Enerji Yönetimi (Opsiyonel)
En büyük gider kalemlerinden olan enerji tüketimini kontrol altına alır.
Veri Analizi
Toplanan verilerin ve veriler arasındaki ilişkinin analiz edilmesini sağlar.
Kullanıcı Yönetimi
Grup ve kullanıcı bazlı yetkilendirme ile sınırsız kullanıcı desteği sunar.
Mobil Uygulama
Retmes, Android ve iOS’a özel geliştirilen uygulamaları ile her yerden erişim sağlar.
İş Emri Yönetimi
ERP sisteminden gelen iş emirlerinin incelenmesini, optimize edilmesini ve düzenlenmesini sağlar.
Mobil Uygulama
Windows, Linux, MacOS, iOS ve Android tabanlı tüm platformlardan erişilebilir.
İş Emri Planlaması
İş emirlerinin üretim planına göre optimum planlanmasını sağlar.
Rest API
Retmes’in Rest API’leri HTTP protokolü üzerinden esnek, basit ve hızlı bir şekilde haberleşme imkanı sunar.
Bildirim Yönetimi
Tanımlanmış set değerlerine göre E-mail, SMS ve Mobil Uygulama bildirimleri gönderir.
Kalite Yönetimi
Kalite yönetimi sisteminden gelen veriler, üretim kalitesini arttırmak için proses optimizasyon döngüsünde girdi olarak kullanılır.
Tüketim Yönetimi (Opsiyonel)
İş emrine ait tüketim verileri otomatik olarak kayıt altına alınır, optimum maliyet için analiz yapılmasını sağlar.
 
 

Toplam Ekipman Verimliliği - Retmes | Manifacturing Intelligence - Makine Öğrenmesi ve Akıllı Fabrikalar
Retmes yazılım çözümleri ile fabrikalarınızı uçtan uca izleyebilir ve yönetebilirsiniz, böylece maliyetlerinizi kontrol altında tutabilirsiniz.
toplam-ekipman-verimliligi-makine-ogrenmesi-dijital-donusum-akilli-fabrikalar-endustri-4-0-buyuk-veri-yapay-zeka-nesneleri-interneti