retmes top logo

9 Ekim 2020

MESA-11 Modeli ve MES Çözümlerinin Özellikleri

MESA-11 Modeli ve MES Çözümlerinin Özellikleri

Uluslararası bir eğitim derneği olan MESA (Manufacturing Enterprise Solutions Association); üretimin daha verimli hale getirilmesi için, farklı uygulamalar ve çözümler sunan MES/MOM firmalarını ve teknolojilerini bir platform altında toplamayı amaçlar.

MESA, yıllar içinde pek çok model geliştirmiştir ve MESA-11 de bunlardan biridir. MESA-11, MES İşlevsel Modelleri arasında ilk akla gelenler arasındadır.

İlk, MESA-11 modeli 1997 yılında yayımlandı ve işletim sistemleri ile birlikte üretim yürütme sisteminin 11 temel işlevinden oluşuyordu.

2008 yılında güncellenen son model; kurum içindeki iş operasyonlarından, fabrika operasyonlarına hatta üretim operasyonlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

MES Çözümlerinde Olması Gereken Fonksiyonlar ve Özellikler

MESA-11 modeli kapsamında, MES/MOM çözümlerinde olması gereken 11 temel özellik ve fonksiyon incelenecek olursa;

1- Detaylı Üretim Planlama

MES çözümlerinin verimli hale gelmesi için; operasyonel süreçlerin planlanması, zamanlaması ve sıralamasını içerir. Üretimin tüm sürecinin gerçek zamanlı olarak takip edilmesi için gereklidir.

2- Üretim İş Emri Yönetimi

Üretimin ya da üretim sürecinin başlamasıdır. Planlama sonrası oluşturulan iş emirleri, üretim birimlerine gönderilir ve anlık olarak izlenebilir. Üretim ve iş emrine bağlı olan girdiler ve çıktılar, MES çözümleri ile analiz edilerek raporlanabilir hâle gelmektedir.

3- Ürün İzleme

MES çözümleri, üretimin aşamalarını ve ürün ile ilgili verilerinin tarihsel olarak izlenmesini sağlar. Aynı zamanda, ürün takibi ve ürün izleme sürecini otomatikleştirmeye de imkan verir. Üretimde daha önce manuel olarak yapılan işlemler, MES çözümleri sayesinde oldukça pratikleşir.

4- İş Gücü Yönetimi

İşletmelerin kaynaklarının doğru kullanılması, yönetilmesi ve planlamasını MES çözümleri ile sağlanır. Böylece ekipman ile personelin ve bunlarla bağlantılı olarak üretim verimliliğinin artmasını, maliyetlerin düşürülmesini hedefler.

5- Kalite Yönetimi

Üretimin iki kilit noktası bulunmaktadır. Bunlardan biri, ürünün zamanında teslim edilmesi, diğeri ise yüksek kalitedir. Ürünlerin kalite standartlarına uygun olmaması halinde, zamanında teslim edilmesi önemini yitirmektedir. Bununla birlikte, yüksek kaliteli bir ürünün teslimat süresinin çok uzun olması da müşteri tarafında memnuniyetsizlik yaratmaktadır.

MES çözümleri, üretim aşamalarını izlemesinin yanında; kalite standartlarını da kontrol eder. Böylece, kalite kontrol sürecinin de doğru şekilde ilerlemesini sağlar.

6- Bakım Yönetimi

MES çözümleri üretim hatlarından toplanan verileri analiz ederek; üretim ekipmanlarının duruş, arıza, bakım ve servis yönetimini sağlar. Daha ileri analiz çalışmaları yaparak, kestirimci bakım uygulamasına ve bakım performansı takibine imkan verir.

7- Veri Toplama

MES çözümlerinin temelinde veri toplama vardır. İşletmelerin üretim, proses ve enerji verileri gibi big datayı oluşturan verilerin insandan bağımsız olarak toplanmasını ve anlamlandırılmasını sağlar.

8- Süreç Yönetimi

Tüm üretim sürecini, MES çözümleri sayesinde takip edebilirsiniz. Kalite, bakım ve planlama gibi aşamaları tanımlayabilir, üretim sürecini bütünsel olarak ele alabilirsiniz.

9- Performans Analizi

Üretimde çalışan her bir unsurun (personel, ekipman, alt sistemler vb.) nasıl performans gösterdiğini görmek; genel süreçteki güçlü ve zayıf yönleri belirlemek ve verimliliği arttırmak için, MES çözümleri gerekli analizi ve raporlamayı yapmanızı sağlar.

10- Doküman Kontrolü

MES çözümleri, üretim operasyonları için kritik olan dokümanların yönetilmesini, kontrolünü ve izlenmesini sağlar. Bu dokümanlar; süreçler, ürünler, tasarımlar ve siparişler gibi kaynakların yönetilmesi için oldukça önemlidir.

11- Kaynak Yönetimi

Toplanan verileri analiz ederek operasyonların nasıl planlandığını gözden geçirmenizi ve alınan kararları destekleyecek verileri, MES çözümleri sunar. Bu veriler doğrultusunda, üretim kaynaklarının doğru planlanmasına imkân verir.

MESA-11 Modeline Uyumlu Retmes MES/MOM Çözümleri

İşletmenize özel olarak geliştirilen yapay zekâ destekli Retmes MES/MOM çözümleri, MESA-11 kapsamındaki tüm fonksiyonları bir arada sunmaktadır. Üretime dair tüm verilerin toplanması, işlenmesi ve analiz edilmesi sürecinin; insandan bağımsız olarak yürütülmesine imkân verir.

İş emri yönetimi, kestirimci bakım, kestirimci kalite, kural & bildirim yönetimi, reçete yönetimi ve anomali tespiti gibi yapay zekâ destekli uygulamalar ile işletmenizdeki üretim verimliliğinin artırılmasını ve üretim hattında sürekliliği sağlayın.