Endüstri 4.0 ile birlikte terimleşen "Karanlık Fabrika” modelinin ihtiyaç duyabileceği yönetim ve kontrol modüllerine sahiptir. Özelleştirilmiş yapay zeka algoritmaları ve doğruya en yakın tahmin prensibi üzerine kurulu olan Machine Learning modülüyle Retmes mIQ, diğer çözüm paketlerinden ayrılıyor.
 
Sensör, PLC veya HMI ile toplanan milyonlarca veri sisteme aktarılarak Big Data’yı oluşturur. Özelleştirilmiş Yapay Zeka Algoritmaları ile analizler ve tahminler yapılır. Bu analizler kayıt altına alınır ve öğrenilir. Öğrenilmiş bu veriler, bir sonraki tahmin ve analizler için kullanılır.
 
Retmes mIQ, üretim yürütme sistemindeki planlama, iş emri yönetimi, kestirimci bakım, bildirim yönetimi ve reçete yönetimi gibi modüllerin özelleştirilmesini otomatik olarak yapar.

Retmes MIQ Paket İçeriği
 
Sensör ve Kontrol Sistemleri
Üretim hattındaki PLC ve sensörlerden veriler toplanır ve gerekli olan proses kontrolleri otomatik bir şekilde yapılır.
Reçete Yönetimi
Tanımlanmış olan kurallara göre, yeni üretim şekline en uygun reçeteyi hazırlar.
Veri Toplama Servisleri
Dünyanın önde gelen PLC markaları ile uyumlu veri toplama servisleri.
Bakım ve Servis Yönetimi
Ekipmanların arıza, bakım ve parça değişimlerinin yönetimini sağlar.
Tarihsel Veri Depolama Servisleri
Büyük çaplı üretim verileri tarihsel olarak depolanır, ihtiyaç anında hızlıca erişim sağlanır.
Görev Yönetimi
Kullanıcı veya grup bazında görev atama ve görev takibi yapılır.
Ekipman Yönetimi ve OEE
Ekipman ve operatör bazında üretim verimliliğini otomatik olarak ölçer ve kayıt altına alır.
Gerçek Zamanlı İzleme
Kaydedilmiş milyonlarca üretim verisi, Retmes’in kendine has algoritmaları sayesinde saniyeler içerisinde grafik veya tablo halinde görüntülenir.
Enerji Yönetimi
En büyük gider kalemlerinden olan enerji tüketimini kontrol altına alır.
Raporlama Servisleri
İhtiyaca yönelik, esnek ve özelleştirilebilir raporlar sunar.
Tüketim Yönetimi
İş emrine ait tüketim verileri otomatik olarak kayıt altına alınır, optimum maliyet için analiz yapılmasını sağlar.
Veri Analizi
Toplanan verilerin ve veriler arasındaki ilişkinin analiz edilmesini sağlar.
Kullanıcı Yönetimi
Grup ve kullanıcı bazlı yetkilendirme ile sınırsız kullanıcı desteği sunar.
Mobil Uygulama
Retmes, Android ve iOS’a özel geliştirilen uygulamaları ile her yerden erişim sağlar.
İş Emri Yönetimi
ERP sisteminden gelen iş emirlerinin incelenmesini, optimize edilmesini ve düzenlenmesini sağlar.
Web Uygulamaları
Windows, Linux, MacOS, iOS ve Android tabanlı tüm platformlardan erişilebilir.
İş Emri Planlaması
İş emirlerinin üretim planına göre optimum planlanmasını sağlar.
Rest API
Retmes’in Rest API’leri HTTP protokolü üzerinden esnek, basit ve hızlı bir şekilde haberleşme imkanı sunar.
Bildirim Yönetimi
Tanımlanmış set değerlerine göre E-mail, SMS ve Mobil Uygulama bildirimleri gönderir.
Kalite Yönetimi
Kalite yönetimi sisteminden gelen veriler, üretim kalitesini arttırmak için proses optimizasyon döngüsünde girdi olarak kullanılır.
İstatistiksel Proses Kontrolü
Üretimden toplanan verilerin istatistiksel proses kontrol algoritmalarıyla analiz edilmesini sağlar.
Proses Optimizasyonu
Makine öğreniminden elde edilen veriler proses optimizasyonu için kullanılır.
Proses Analizi
Toplanan milyonlarca üretim verisi, özelleştirilmiş yapay zeka algoritmalarıyla analiz edilir.
Makine Öğrenimi
Toplanan milyonlarca üretime ait veri kullanılarak özelleştirilmiş yapay zeka algoritmalarıyla doğruya en yakın tahmin yapılır.

Manufacturing IQ - Retmes | Manifacturing Intelligence - Makine Öğrenmesi ve Akıllı Fabrikalar
Retmes yazılım çözümleri ile fabrikalarınızı uçtan uca izleyebilir ve yönetebilirsiniz, böylece maliyetlerinizi kontrol altında tutabilirsiniz.
manufacturing-iq-makine-ogrenmesi-dijital-donusum-akilli-fabrikalar-endustri-4-0-buyuk-veri-yapay-zeka-nesneleri-interneti