retmes top logo

24 Şubat 2020

ERP'nin MES ile Entegresi

ERP'nin MES ile Entegresi

MES ve ERP

MES ve ERP sistemleri arasında ortak bir ilişki vardır ve üretim bölümünden gelen verilerin mevcut sisteme doğru entegrasyonu rekabet avantajınızı arttırır.

MES projelerini başarıya ulaştıran unsurlardan biri doğru bir ERP sisteminin seçilmesi ya da mevcut sistemin geliştirilmesi olmuştur. Şirketlerin MES ve ERP’nin arasındaki ilişkiyi doğru kurgulaması gereklidir. Şirketinizin karılılığını ve rekabet avantajını arttırmak için ERP ile entegre bir MES sistemine ihtiyacı vardır.

Neden ERP ve MES bir arada olmalı? 5 maddede açıkladık;

Üretim Hattı

ERP sistemleri tek başlarına makinelerin üretim döngüsünü tamamladığını kontrol edip bildirmez. MES ise sahadan gerçek, tam zamanlı verileri alır yorumlar. MES’ten alınan veriler yorumlanarak müşterilerden, tedarikçilerden hatta şirket içi çalışanlardan gelen dinamik talepler hızlı bir şekilde karşılanır.

 Üretim Yürütme Sistemi Stretejisi

ERP verileri ile yapılan bir stratejik pazar değişikliği kararları üretimin hızını ve karlılığını etkileyecektir. Uygulanacak üretim yürütme sisteminin yani MES’in değişiklere uygun olarak tasarlanması önemlidir. Güncel teknolojileri kullanarak, özellikle yapay zeka destekli MES çözümleriyle üretilen stratejiler, dijital dönüşümle birlikte üretimin hızını ve kararlığını olumlu yönde etkileyecektir.

Üretimde Çalışanların İhtiyaçları

Çalışanların bulundukları görevler dahilinde farklı ihtiyaçları olabilir. Sadece ihtiyaç farklılığı olarak değerlendirmek yetersiz kalacaktır. Farklı pozisyonlarda çalışanlar farklı bilgilere ihtiyaç duyabilirler. Klasik ERP çalışanların karar almak için kullandıkları veri analizi olarak açıklanabilir. Üretimde her şey daha hızlı gerçekleştiği için, hızlı kararlara izin verecek bir sisteme ihtiyaç duyulur. Üretim yürütme sistemlerinde geçmiş verileden çok anlık verilerle hızlı kararlar almak önemlidir. Doğru kurgulunan bir MES çalışanların ihtiyaçlarına hızlı cevap verir.

Tedarik Zinciri

Modern ekonomik senaryolarda rekabet artık Şirket A ve Şirket B arasında değil, tedarik zinciri A ve Tedarik Zinciri B arasında gerçekleşmektedir. Bu da, verimliliğin tüm tedarik zincirinde gerçekleştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Stratejik veya ticari düzeyde veri entegrasyonun doğru çalışması için zincirdeki her bir bağlantının birbiri ile koordineli olması gerekmektedir. Tedarik zinciri, doğru bilgi alışverişi ve doğru zaman kullanımı ile başarılı bir şekilde yönetilebilir.

MES ve ERP Farkı

ERP öncelikli olarak stratejik kararları desteklerken, MES operasyonel kararları desteklemektedir. MES ise gerçekleri kararlara dönüştürmeyi bilirken ERP ise şirketlerin strateji kararlarını almasında etkili olur.

ERP ve MES’in birbiri ile entegre çalışması şirketlerin verimini arttıracaktır. ERP’nin MES ile desteklenmesi hem işleri kolaylaştıracak hem de hızı arttıracaktır.

Kaynak