Toplanan verilerin ve veriler arasındaki ilişkinin analiz edilmesini sağlar. Araştırma kapsamında toplanan verilerin özetlenmesi ve değerlendirilmesi için gerekli tüm istatistiksel yöntemleri kapsar.
Toplanan verilerin ve veriler arasındaki ilişkinin analiz edilmesini sağlar. Araştırma kapsamında toplanan verilerin özetlenmesi ve değerlendirilmesi için gerekli tüm istatistiksel yöntemleri kapsar.
Data Analizi - Retmes | Yapay Zeka Destekli MES Çözümleri
Retmes yazılım çözümleri ile fabrikalarınızı uçtan uca izleyebilir ve yönetebilirsiniz, böylece maliyetlerinizi kontrol altında tutabilirsiniz.
data-analizi-makine-ogrenmesi-dijital-donusum-akilli-fabrikalar-endustri-4-0-buyuk-veri-yapay-zeka-nesneleri-interneti